Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí Zodpovídá
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPULIKY 18.1.2018 29.1.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění adresného záměru prodeje stodoly – jiná stavba bez č.p. nebo č.ev. na parcele st.p.č. 3 v k.ú. Zimoř 19.1.2018 7.2.2018 A. Knobová
Zveřejnění adresného záměru pachtu části pozemku parc.č. 771 , trvalý travní porost, k.ú. Liběšice 16.1.2018 9.2.2018 A. Knobová
Rozpočtové opatření č. 4/2017 15.1.2018 Šárka Blažková
Výsledky voleb Liběšice
Výsledky voleb Soběnice
13.1.2018 I. Shejbalová
Oznámení o přerušení dodávky vody v Trnobranech 24.1.2018 11.1.2018 25.1.2018 I. Shejbalová
Informace pro občany obcí správního obvodu Litoměřice - Likvidace odpadnich vod v jímce na vyvážení 10.1.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 15. ledna 2018 8.1.2018 15.1.2018 A. Knobová
Informace pro žadatele o voličský průkaz 21.12.2017 J. Zenkerová
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR 14.12.2017 J. Zenkerová
Pozvánka členů okrskových volebních komisí 14.12.2017 J. Zenkerová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 11.12.2017 19.12.2018 A. Knobová
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 1.12.2017 13.1.2018 J. Zenkerová
Návrh rozpočtu na rok 2018 30.11.2017 19.12.2018 A. Knobová
Zveřejnění adresného záměru prodeje části pozemku parc.č. 1091/1 v k.ú. Trnobrany 30.11.2017 16.12.2017 A. Knobová
Zveřejnění adresného záměru prodeje části pozemku parc.č. 693 v k.ú. Horní Nezly, část obce Dolní Nezly 28.11.2017 16.12.2017 A. Knobová
Nabídka pozemků k pronájmu - Horní Nezly 1.11.2017 31.1.2018 J. Zenkerová
Dražební jednání 26.10.2017 18.1.2018 J. Zenkerová
Rozpočtové opatření č. 3/2017 9.10.2017 J. Zenkerová
Svoz KO-zimní období 2017 15.9.2017 26.4.2018 J. Zenkerová
Schválený závěrečný účet za rok 2016 - Schválený Závěrečný účet 2016, F i n 2 - 12 M, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2016 10.7.2017 30.6.2018 Š. Blažková
Rozpočtové opatření č. 2 / 2017 10.7.2017 Š. Blažková
Smlouva o poskytnutí dotace - SK Liběšice, o.s. 28.4.2017 28.4.2018 J. Zenkerová
Informace k střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2019 21.3.2017 A. Knobová
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 na pokračování rekonstrukce varhan 29.12.2016 29.12.2019 J. Zenkerová
Informace k rozpočtu na rok 2017 20.12.2016 A. Knobová
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost 26.2.2016 25.2.2019 J. Zenkerová

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY 
 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zastupitelstvo obce Liběšice
- Zastupitelstvo obce Liběšice / seznam členů
- Zastupitelstvo obce Liběšice / Jednací řád
- Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2011
- Rada+výbory+komise obce Liběšice / seznam členů
- Jednací řád kontrolního výboru
- Jednací řád finančního výboruÚřední hodiny na Obecním úřadě v Liběšicích
Pondělí 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Úterý 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Středa 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Pátek 7:00 – 11:0011:30 – 13:30

Telefonní čísla:416 798 127starostka Alena Knobová
 416 798 112sl. Ingrid Naimanová
 416 798 400pí. Šárka Blažková