Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí Zodpovídá
Oznámění o zamýšleném převodu 18.4.2018 18.7.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 23. dubna 2018 16.4.2018 24.4.2018 A. Knobová
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-4004189/VB/001 16.4.2018 3.5.2018 A. Knobová
Obecně závazná vyhláška 10.4.2018 27.4.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor bývalé restaurace "6" v Liběšicích 9.4.2018 21.4.2018 I. Shejbalová
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Liběšice na rok 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 9.4.2018 21.4.2018 A. Knobová
Zveřejnění záměru pronájmu nebyt. prostor v čp. 70 v Liběšicích 4.4.2018 20.4.2018 I. Shejbalová
Vyřejná vyhláška, Smlouva o sml. budoucí 3.4.2018 19.4.2018 I. Shejbalová
Usnesení o nařízení dražebního jednání, Usnesení o nařízení dražebního jednání 28.3.2018 14.6.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku parc.č. st. 273 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 215, způsob využití: jiná stavba, a pozemku parc.č. 722/3 – ostatní plocha, katastrální území Liběšice u Litoměřic 20.3.2018 20.5.2018 A. Knobová
Rozpočtové opatření č. 1/2018 16.3.2018 31.12.2018 Šárka Blažková
Výzva občanům / Příloha 12.3.2018 I. Shejbalová
Poplatek za komunální odpad na rok 2018 16.2.2018 31.12.2018 I. Shejbalová
Rozpočtové opatření č. 4/2017 15.1.2018 Šárka Blažková
Informace pro občany obcí správního obvodu Litoměřice - Likvidace odpadnich vod v jímce na vyvážení 10.1.2018 I. Shejbalová
Schválený rozpočet na rok 2018 10.1.2018 Šárka Blažková
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 11.12.2017 19.12.2018 A. Knobová
Návrh rozpočtu na rok 2018 30.11.2017 19.12.2018 A. Knobová
Rozpočtové opatření č. 3/2017 9.10.2017 J. Zenkerová
Svoz KO-zimní období 2017 15.9.2017 26.4.2018 J. Zenkerová
Schválený závěrečný účet za rok 2016 - Schválený Závěrečný účet 2016, F i n 2 - 12 M, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2016 10.7.2017 30.6.2018 Š. Blažková
Rozpočtové opatření č. 2 / 2017 10.7.2017 Š. Blažková
Smlouva o poskytnutí dotace - SK Liběšice, o.s. 28.4.2017 28.4.2018 J. Zenkerová
Informace k střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2019 21.3.2017 A. Knobová
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 na pokračování rekonstrukce varhan 29.12.2016 29.12.2019 J. Zenkerová
Informace k rozpočtu na rok 2017 20.12.2016 A. Knobová
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost 26.2.2016 25.2.2019 J. Zenkerová

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY



 
 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY




Zastupitelstvo obce Liběšice
- Zastupitelstvo obce Liběšice / seznam členů
- Zastupitelstvo obce Liběšice / Jednací řád
- Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2011
- Rada+výbory+komise obce Liběšice / seznam členů
- Jednací řád kontrolního výboru
- Jednací řád finančního výboru



Úřední hodiny na Obecním úřadě v Liběšicích
Pondělí 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Úterý 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Středa 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Pátek 7:00 – 11:0011:30 – 13:30

Telefonní čísla:416 798 127starostka Alena Knobová
 416 798 112sl. Ingrid Naimanová
 416 798 400pí. Šárka Blažková