Obecní knihovna

ON-LINE katalog knihovny Liběšice

libesice.knihovna.info


KONTAKTY:

email: napište nám...
adresa: 411 46 Liběšice 6
tel: 416 798 112 (OÚ)
Kontaktní osoba: Ingrid Shejbalová


OTEVŘENO
Pondělí 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Úterý 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Středa 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Pátek 7:00 – 11:0011:30 – 13:30
Knihovna v Liběšicích nabízí celkem 4067 svazků.
Beletrie: 2135
Naučná literatura.: 676
Mládež - beletrie: 1124
Mládež - naučná literatura.: 130
Pravidelně odebíráme i některé časopisy (Vlasta, Tina, ABC, Dívka, Zahrádkář, Čtyřlístek a další)

Knihy jsou během roku dokupovány. Dále nabízíme možnost zajištění knihy, kterou v naší knihovně nenajdete, z Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích www.knihovnalitomerice.cz nebo z jiných knihoven z ČR.

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ KNIHOVNY!!!Obecní knihovna - AKCE
2018
22.2.2018 navštívili žáci I.třídy s paní Mgr. Erikou Kočovou místní knihovnu na OÚ Liběšice
Paní Zenkerová děti přivítala, seznámila je s vybavením knihovny a roztříděním knih, vybídla je, aby si prohlédly knihy, které je zajímají, případně si v nich četly a nabídla možnost stát se členy knihovny. Dětem jsme pouštěli znělky pohádek a hádaly název, to je velmi bavilo. Dále děti s paní učitelkou vyhledávaly knihy, o kterých se učí ve škole. Na konec návštěvy jsme rozdali dětem Pozvánky do knihovny.

Vyhodnocení soutěže „ Nejpilnější čtenář roku 2017
Již tradičně vyhodnocujeme nejpilnější čtenáře předešlého roku

Za rok 2017 jsou výsledky následující.

Děti:
Kateřina Osvaldová
Martina Matičková
Marek Semík

Dospělí:
Kristina Rousková
Milena Široká
Jaroslava Krejzová
Noc s Andersenem 23.3.2018
Již popáté jsme připravili v naší liběšické knihovně „Noc s Andersenem.

O noc strávenou v místní knihovně byl velký zájem a přihlásilo se 20 dětí, o které se staraly již tradičně místní hasičky v čele s paní knihovnicí.
Po přivítání jsme se vypravili po naší obci a děti hledaly ukryté lístečky s různými úkoly a otázkami. V plánu bylo sázení stomu republiky, jelikož je pro nás v tomto roce asi nejdůležitější výročí a to vznik České republiky, dále opékání buřtů, procházka po naučné stezce Liběšice. Ale pro nepříznivé počasí, jsme se vrátili zpět do knihovny a pokračovali v programu.
V knihovně byly děti seznámeny s historií této akce, kdy jsme si připomněli Mezinárodní den dětské knihy, který je 2. dubna a to je den narození H.Ch. Andersena. Dále, že v roce 1928 vznikla krásná kniha Povídání o pejskovi a kočičce a toto téma nás provázelo téměř celý večer.
Každý z dětí si vybral nějakou svou oblíbenou knihu a přečetl všem krátký úryvek.
Děti ještě maličko posvačily a pak na ně čekali spisovatelé bratři Čapkové. Děti byly nadšeny a padaly neuvěřitelné dotazy. Bylo vidět, že tato beseda je moc potěšila.
Dále bylo na programu malování obrázků o pejskovi a kočičce, které byly velice povedené.
Pak jsme se přesunuli trochu do histore. Děti si tahaly ze stromu otázky, které se týkaly historie České republiky, ale také naší obce. Odpovědi byly různé a děti si s tím dobře poradily.
A potom něco veselého a tvořivého – jelikož bylo předvelikonoční období, také došlo na zdobení velikonočních vajíček, kde fantazie dětí nekladla meze. Dále se tvořila sněžítka, která si pak děti odnesly domů.Také došlo na různé soutěže ,hry.....děti postupně doplňovaly pitný režim.
Neuvěřitelně rychle ubíhal čas a my jsme se přiblížili k tomu, na co se děti nejvíce těšily – měly připravené pódium s oponou a kostýmy pro divadelní vystoupení. Děti si samy připravily celý děj.
A o půlnoci nastal čas uložit se ke spánku – nocovali jsme na sále nedaleko knihovny, kde jsme si ustlali a zalehli. Krásně se usínalo při čtení pohádky Povídání o pejskovi a kočičce.
Ráno bylo připravé překvapení – hledal se poklad. Samozřejmě se našel – byl to pytel sladkostí. Každý dostal svůj díl a pak honem sbalit věci, nasnídat se a na rozloučenou ještě předání „Pamětních průkazů“ na pohádkovou „Noc s Andersenem“ .
Těšíme se na příští rok v hojném počtu.

fotografie zde...


2017
http://libesice.cz/piwigo/_data/i/upload/2018/05/24/20180524170945-de8a58ef-th.jpg

Soutěž - Můj dáreček pro maminku
Místní knihovna Liběšice
otevírá  
od  20. listopadu 2017


KNIŽNÍ  BURZU

Přijďte se podívat a možná si vyberete knihy dle svého zájmu, které si
můžete odnést domů.
12.10.2017 – návštěva knihovny – 15 dětí z 6. třídy

Povídání o knihovně a knížkách, o činnosti obecního úřadu – zastupitelstvo a rada obce, části obce Liběšice a péče o ně, matrika, hřbitovy, spolky – to vše děti zajímalo.
Místní knihovna Liběšice
otevírá  
od  20. listopadu 2017


KNIŽNÍ  BURZU

Přijďte se podívat a možná si vyberete knihy dle svého zájmu, které si
můžete odnést domů.

Návštěva krajské vědecké knihovny v Liberci


Knihovníci z litoměřického okresu navštívili ve středu 17. května krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Mezi nimi byla i knihovnice z Liběšic. Prohlédli si nádhernou novou budovu knihovny a za doprovodu a odborného výkladu navštívili všechna její oddělení. Nejen čtenáři, ale i návštěvníci mohou přijít a strávit čas zde, zajít do hudebního oddělení, kde je mnoho CD i jiných hudebních a mluvených nabídek a kde půjčují i různé hry. V knihovně pro děti a mládež je i hrací koutek pro nejmenší. Najdeme zde studijní knihovnu a také knihovnu všeobecnou, grafické studio a knihařskou dílnu. Návštěvník si zde může zajít do čítárny denního tisku a otevřená je i kavárna. Pořádáno je zde mnoho různých akcí.
Nabídka knihovny je opravdu velmi široká a každý si najde něco pro sebe.
15. 3. a 21. 3.2017 jsme s žáky IV. a V. třídy navštívili místní knihovnu na OÚ Liběšice. Paní Zenkerová děti přivítala, seznámila je s vybavením knihovny a roztříděním knih, vybídla je, aby si prohlédly knihy, které je zajímají, případně si v nich četly a nabídla možnost stát se členy knihovny. Nebyla to naše první návštěva v této knihovně a děti se na schůzku s paní Zenkerovou těšily. Některé hned na místě zaplatily poplatek, aby si mohly půjčovat knihy. Pěkným překvapením bylo vyhodnocení a předání knihy M. Matičkové za nejlepšího čtenáře v roce 2016.
Mgr. J. Lhotová

Fotografie zde...
Noc s Andersenem v Liběšicích

Již počtvrté byla připravena pro děti v liběšické knihovně Noc s Anderesnem. Letos se přihlásilo 18 dětí a zúčastnilo se jich 13. Akci připravila paní knihovnice Jaroslava Zenkerová tradičně se svými kamarádkami – hasičkami a ty se snažily, aby byl program přitažlivý. Po předání dětí rodiči jsme vyrazili na „Naučnou stezku“ obcí a cestou hledali schované lístečky s otázkami, které se týkaly zájmů a života dětí i dění v naší obci. Cílem byl sportovní areál. Tam nás již čekali sportovci s předsedou Sportovního klubu a trenérem dětí, aby nám vše ukázali a seznámili nás s jejich činností. Děti si prohládly hřiště, kabiny i společenskou místnost s poháry z různých turnajů. A pak na fotbalové hřiště, kde byly připraveny ukázky z tréninku fotbalistů, což je velice zaujalo a vyzkoušely si to také. Moc je to bavilo. Opekli jsme si buřty a velmi spokojeni jsme se vrátili do knihovny.

Tam se děti usadily, vybraly si knížky a každý přečetl krátký úryvek. Velmi příjemná byla návštěva pana H.CH.Andersena, který si přišel s dětmi popovídat o svém životě a díle. Otázek bylo mnoho a děti zajímalo úplně všechno. Potom, po malé večerní svačince, byly pro děti připravené zábavné soutěže se sladkou odměnou. A jelikož byla akce zaměřena na výročí časopisu „Čtyřlístek“, děti čekaly vystřihovánky jako skládačky těchto postaviček – jejich vymalování a složení, Každý si vybral svou postavičku a všem se povedly. Odnesly si je domů na památku. Následovalo divadlo, na které se děti moc těšily. Připraveny byly kostýmy a pódium s kulisami jako vesnička Třeskoprsky s chaloupkou, autobusovou zastávkou a jízdním řádem tam i zpět.

A děti se vyžívaly v přípravách a vymýšlení divadelního představení. Rozdělily se na hochy a děvčata a obě skupiny předvedly dvě krátké pohádkové hry. Publikum ocenilo každý výstup potleskem.

Po půlnoci všichni ulehli na připravená polní lůžka na zemi a na dobrou noc přečetla paní knihovnice dvě pohádky H.CH. Andersena, při nichž všichni spokojeně usnuli. Po ranním budíčku, po snídani a zabalení batohů bylo připraveno ještě jedno překvapení - hledání pokladu. Ten čekal na děti velice dobře schovaný, ale nakonec se našel a děti si rozdělily hromadu sladkostí. Na závěr ještě rozdala paní knihovnice všem pohledy z akce, Čtyřlístek vydaný přímo k Noci s Andersenem, Pamětní listy a velikonoční kalendář čokoládek Šmoulů. A hurá za rodiči, kteří jič čekali na své ratolesti.

Tak na shledanou zase za rok.

2016
KNIHOVNA - ROK 2016
 • - posezení žen u kávičky – 2x měsíčně
 • - donáška knih pro seniory do Domu s pečovatelskou službou
 • - leden – květen, září – prosinec – cvičení žen
 • - březen - vyhodnocení „Nejlepší čtenáři roku 2015“ / 6 účastníků – 3 děti a 3 dospělí
 • - březen – povídání o knihách, zejména pohádkových – 35 dětí ze ZŠ a 30 dětí z MŠ v rámci akce „Březen – měsíc knihy“
 • - dubna - „Noc s Andersenem“ - období nemocí - zúčastnilo se pouze 9 dětí a 5 dospělých (přihlášeno 14 dětí – nemoc)
 • - 30. dubna – pálení čarodějnic
 • - duben – květen – výroba košíčků z papíru + keramická dílna – 6 x 8 žen
 • - červen – počítačový kurz pro seniory
 • - 21. září - Mgr. Hamouzová – literární vyučování v knihovně
  12 dětí
 • - listopad – spolupráce na výstavě ručních prací
 • - prosinec – nacvičování vystoupení skupiny11 hasiček „Ohnivých žen“ pro předvánoční posezení občanů
 • - 5. prosince – vyhlášení soutěže „Vánoční přání“
 • - 13. prosince – vyhodnocení soutěže – 65 dětí
  18 dětí z mateřské školy a 47 dětí z 1. - 4. třídy
 • - 16. prosince – zájezd do Prahy na adventní trhy a večer návštěva divadla Na Fidlovačce
 • - 18. prosince – předvánoční posezení s občany – vystoupení hasiček – představení svatých adventního a vánočního období a vánočních zvyků"Vánoční dárek"

Místní knihovna v Liběšicích vyhlásila na měsíc prosinec stejně jako v loňském roce soutěž pro děti „Vánoční dárek“. Děti měly namalovat svá přání – jaké dárečky by chtěly nalézt pod vánočním stromečkem. Obdrželi jsme výkresy z mateřské školy a z 1., 2., 3. a 4 třídy základní školy.

Celkem se sešlo 65 47 výkresů od školáků a 18 obrázků z mateřinky.

Přání byla různá – nejvíce mobilní telefony a tablety, chlapci si přáli fotbalové dresy Messiho, dále to byly hračky a také knížky a nejkrásnější přání bylo - být s rodinou.

V úterý 13. prosince 2016 knihovnice paní Zenkerová navštívila děti ve škole a ve školce.Všechny děti odměnila malou sladkostí a poděkovala za jejich krásné výtvory. A protože to byla soutěž místní knihovny, pozvala je k návštěvě právě do knihovny, kde je čeká spousta zajímavých a krásných knížek.

Rozloučila se s přáním krásných a šťastných vánoc.

Výsledky soutěže zde

Fotografie zde
Metodická návštěva knihovníků Litoměřicka v Parlamentní knihovně v Praze

Noc s Andersenem

Již potřetí jsme připravili v naší liběšické knihovně „Noc s Andersenem.
Po předcházejících úspěšných letech, kdy se dětem vždy prožitá noc mimo domov moc líbila, jsme připravili opět zajímavý program.
Sešla se výborná parta devíti dětí, o které se staraly již tradičně místní hasičky v čele s paní knihovnicí.
Po přivítání jsme se vypravili po naší obci a děti hledaly ukryté lístečky s různými úkoly a otázkami. Nakonec jsme dorazili na střelnici, kde nás očekávali myslivci. Ukázali dětem trofeje a seznámili je s činností myslivců. Všichni se zájmem poslouchali a velice je zajímalo úplně všechno a ještě dlouho padaly dotazy. A jelikož jsme byli na střelnici, byly připravené i terče a vzduchovky a děti si mohly zastřílet.

Nakonec jsme si opekli buřty a hurá zpátky do knihovny.
Děti ještě maličko posvačily a pak na ně čekal pan spisovatel Václav Čtvrtek, který má letos 40. výročí úmrtí. Děti byly nadšené a padaly neuvěřitelné dotazy. Bylo vidět, že tato beseda je moc potěšila.
A protože jsme v knihovně, každý si vybral nějakou svou oblíbenou knížku a přečetl všem krátký úryvek.
Přesunuli jsme se a pokračovali v programu – malovaly se obrázky z pohádek Václava Čtvrtka na památku na dnešní noc.
A potom něco veselého a tvořivého – připravena byla výroba větrníků. Každý si jeden vyrobil a odnesl si ho domů.
Neuvěřitelně rychle ubíhal čas a my jsme se přiblížili k tomu, na co se děti nejvíce těšily – měly připravené pódium s oponou a kostýmy pro divadelní vystoupení. Všichni dospělí tvořili obecenstvo a děti si sami připravovaly vše potřebné. Nejprve představení na moderní volné téma a potom následovala pohádka „O perníkové chaloupce“. Obecenstvo jejich výkon odměnilo vždy bouřlivým potleskem.
A o půlnoci nastal čas uložit se ke spánku – nocovali jsme na sále nedaleko knihovny, kde jsme si ustlaly a zalehly. Krásně se usínalo při čtení pohádek H.CH.Andersena – nejprve „Malá mořská víla“, která má letos své 180. výročí vzniku, a potom „Pastýřka a kominíček“ a nakonec ještě „Ošklivé káčátko“. Ale to už paní knihovnice nedočetla, protože nastalo hrobové ticho a když se rozhlédla kolem, všichni už spali.
Ráno se nikomu nechtělo vstávat, ale ještě bylo pro děti připraveno jedno překvapení – hledal se poklad. Samozřejmě se našel – byl to pytel sladkostí. Každý dostal svůj díl a pak honem sbalit věci, nasnídat se a na rozloučenou ještě „Pamětní list“ na pohádkovou „Noc s Andersenem“, blikající balónek a bublifuk pro radost.
Na shledanou příští rok.

Vyhodnocení soutěže „Nejpilnější čtenář roku 2015“

Děti:
Semík Marek
Křikava Štefan
Matička Ondřej

Dospělí:
Hettová Ivana
Široká Milena
Rousková Kristina


2015

„Vánoční přání“
V pondělí 14.12.2015 byla vyhodnocena soutěž „Vánoční přání“, kterou vyhlásila místní knihovna v Liběšicích.
Sešlo se nám celkem 60 krásných obrázků, na kterých byla namalovaná přáníčka dětí. Z celkového množství bylo 9 obrázků z Mateřské školy, 23 obrázků od dětí z 2. třídy, 13 obrázků poslaly děti z 3. třídy a 13 obrázků bylo od dětí z 5. třídy. A ještě jsme obdrželi do poštovní schránky 2 obrázky od sourozenců Božíkových.
Všechny obrázky byly moc pěkné a přejeme dětem, aby pod vánočním stromečkem objevily právě ty dárečky, které si přejí.
A jako odměnu přinesla všem dětem paní knihovnice čokoládové figurky, které jim rozdala v jejich třídách ve škole.
Hodně dětí, které se soutěže zúčastnilo, chodí do naší knihovny a jsou našimi čtenáři. Těšíme se i na ty, které k nám jistě najdou v budoucnu cestu také.

Fotografie zde..
„Máme rádi zvířátka“
Místní knihovna v Liběšicích vyhlásila soutěž pro malé čtenáře, které se zúčastnilo celkem 24 dětí.
Vyhodnocení bylo v pondělí 9.11.2015.
Paní knihovnice Jaroslava Zenkerová navštívila třídu Myšek v místní Mateřské škole a přinesla dětem za jejich obrázky, k jejich velké radosti, sladkou odměnu. Devět dětí namalovalo celkem třináct obrázků ze svých oblíbených pohádek. Někteří namalovali dokonce obrázky dva. Pochválila děti za jejich šikovnost a slíbila, že knihovna připravuje ještě jednu akci pod stromeček, do které se budou moci také přihlásit.
Další skupina dětí navštívila místní knihovnu, kde proběhla druhá část vyhodnocení této soutěže.
Byly to děti z třetí třídy paní učitelky Mgr. Jiřiny Lhotové, která je vede k čtení a povídají si přečtených knihách. Do soutěže odevzdalo své obrázky celkem deset dětí a ty již uvedly i název pohádkové knížky, autora a někteří i ilustrátora. Za své výtvory obdržely sladkou odměnu, která jim udělala velkou radost. Popovídali jsme si o zdejší knihovně a knížkách, které si mohou prohlédnout a přečíst. Někteří jsou již našimi čtenáři a knihovnu navštěvují delší dobu.
Určitě se opět zapojí do další akce knihovny a přijdou se i podívat a přečíst zajímavé knížky.
Paní knihovnice se s dětmi rozloučila a slíbila uspořádat další akci.
Vyhodnocení zde...Mateřská škola v knihovně

Třída Myšek z místní mateřské školky navštívila ve středu 21.10.2015 obecní knihovnu. Děti přinesly své první výkresy do soutěže „Máme rádi zvířátka“, kterou vyhlásila knihovna a děti mají namalovat zvířátka ze své oblíbené pohádkové knížky. Popovídali jsme si o zvířátkách a pro 14 malých návštěvníků byly připraveny knížky se zvířátky, které v knihovně máme. O knížky byl velký zájem a šly z ruky do ruky. Paní učitelka dětem přečetla i říkanky o zvířátkách a řadu z nich děti znaly.

Při odchodu si odnesly jako dárečky obrázky – vymalovánky.
Budeme se těšit na další návštěvu zase za měsíc.


„Noc s Andersenem“ v knihovně v Liběšicích

V pátek 27. března 2015 v 18,00 hodin se sešlo 19 dětí v knihovně v Liběšicích a těšilo se na to, co je čeká na noční akci „Noc s Andersenem“, kterou pořádala liběšická knihovna poprvé v roce 2014.
O děti se starala po celou dobu paní knihovnice a další čtyři její pomocnice - hasičky z místního hasičského sboru.
Po odložení všech svých batohů se děti vydaly na procházku obcí. Zastavily se u dvou panelů „Naučné stezky“, která je v obci vybudovaná.
Cestou hledaly poschovávané papírky s dotazy např. na to, co v naší obci máme zajímavého, co by chtěly nového a nebo kam by se chtěly podívat na prázdniny. Cílem jejich procházky byla hasičská zbrojnice, kde je čekali liběšičtí hasiči. Každý si mohl vyzkoušet výstroj hasičů a hlavně prolézt hasičská auta. To bylo něco pro kluky i holky.
A pak hurá na baštu - opékaly se buřty, na kterých si všichni pochutnali. Rozloučili jsme se s našimi hasiči a za tmy se vrátili v pořádku do knihovny. Tam už na nás čekal pan spisovatel Jan Drda. S ním si děti pobesedovaly o všem co je zajímalo z jeho života a z jeho knížek. Otázek bylo hodně a moc je to bavilo.
Potom si každý vybral knížku, z které přečetl malý úryvek ostatním a o vybrané knize jsme si popovídali.
Po takových zážitcích přišla k chuti večeře, kterou si děti přinesly z domova a k ní se podával výborný čaj.
Následovaly soutěže – pro malé hádanky pohádkových postaviček a pohádkových písniček, pro větší byla připravena vědomostní soutěž se zajímavými otázkami, hlavolamy a zábavné soutěže.
Pro pobavení všech bylo nafukování balónků a komu vypuštěný balónek nejdál doletí.
Abychom měli na tuto noc památku, namaloval každý jeden obrázek do právě založené „Nocležní knihy“ .
A následovala výroba papírových postaviček a zvířátek pro hradí divadla. Děti vystřihovaly a malovaly pohádkové postavičky a zvířátka, která se připevnila na tyčky. Utvořily se skupinky a vymýšlely pohádky, které potom předvedly ostatním. Jedno kolo bylo málo, děti si přály ještě další.
Večer nám velice rychle utekl a najednou byl čas na spaní.
Pravda, některým se ještě nechtělo, ale většina byla již unavena.
Na dobrou noc paní knihovnice přečetla pohádku od Jana Drdy „Dařbuján a Pandrhola“, při které téměř všichni usnuli.
Budíček se nemusel troubit – všichni se vzbudili sami a hajdy na snídani. Maminky upekly buchty a různé dobroty a paní vedoucí jim uvařily čaj.
A překvapení nakonec – bylo vyhlášeno hledání pokladu. Samozřejmě se poklad našel a když se otevřel, vysypala se hromada bonbónů, které si děti rozdělily a odnesly domů.
Závěrem děti dostaly Pamětní listy a paní knihovnice všechny pochválila, protože byly opravdu úžasné a vše co bylo pro ně připraveno je velice zajímalo. Poděkování patří i všem, kteří se o děti starali.
Rozloučili jsme se a hurá k rodičům, kteří již čekali na své ratolesti.
Budeme se těšit zase na příští rok – moc se nám to líbilo.

FOTOGRAFIE ZDE...


Vyhodnocení soutěže „Nejpilnější čtenáři roku 2014“

Děti:
Semík Marek
Křikava Bohumil
Černá Anne-Maria

Dospělí:
Rousková Kristína
Hettová Ivana
Krejzová Jaroslava


 


Vyhodnocení soutěže „O pejskovi a kočičce“
V pondělí 15.12.2014 se sešly děti, které malovaly obrázky a vyráběly výrobky na motivy pohádek „O pejskovi a kočičce“.
V obřadní síni Obecního úřadu v Liběšicích byla z výkresů a výrobků uspořádaná výstavka a výtvory dětí byly moc pěkné.
Třída Kuřátek z Mateřské školy dokonce vyrobila velký malovaný obraz na plátno, který byl velký jako ubrus.
Soutěže se zúčastnilo celkem 55 dětí a to z Mateřské školy i Základní školy a školní družiny, tudíž některé děti měly i více výkresů.
Že děti mají rády pohádky o pejskovi a kočičce bylo na jejich výtvorech vidět, což sami i ve svém povídání potvrdily.
Ze sladkostí, které dostaly za své výtvory, měly velkou radost a už se těší na další soutěž.

Fotografie...
Seznam přihlášených

13.12.2014 - Tajemný výlet s překvapením


ROK 2 0 1 4
Místní knihovna Liběšice
Mateřská škola navštěvuje knihovnu

10. února 2014:
První návštěva v letošním roce – domluvili jsme návštěvy na každý měsíc.
16 dětí předškoláků – přinesly s sebou své Knížky akcí, kde měly:
- Masopust – namalované obrázky jako puzzle
- příprava na dětský maškarní karneval – vyrobené škrabošky
Pro příští návštěvu přinesou děti své nejmilejší hračky.

17. března 2014 :
Na dnešní den se všichni těšili a připravovali se už doma, protože měli domácí úkol z minulé návštěvy.
11 dětí přineslo ukázat své nejmilejší hračky, o kterých pak vyprávěly.
Nejprve jsem připomněla jak se chovat v knihovně a ke knížkám a pak si děti prohlížely pohádkové knížky, které si vybraly a hrály si jako v domečcích v zákoutích knihovny.
Do jejich Knížek akcí jsem potvrdila další návštěvu knihovny a jako dáreček vložila list kreslených zvířátek k vybarvení .
Pro další návštěvu v dubnu jsem děti poprosila o namalování obrázků, z kterých si vyrobíme „Pohádkový obraz“ do knihovny.
Při odchodu děti dostaly čokoládové bonbóny a rozloučily se.

19. března 2014:
Naši knihovnu navštívila poprvé třída nejmenších dětí - osm „Koťátek“ z Mateřské školy.
Malované postavičky z pohádek, které děti znají a mají je rády, je přivítaly při vstupu do knihovny - pak už se knihovna dětem otevřela.
Podle vzoru svých starších kamarádů, přinesly ukázat paní knihovnici své nejmilejší hračky – zejména zvířátka. Děti měly velikou radost, že na oplátku dostaly obrázek s pohádkovou postavičkou Krtečka nebo Křemílka a Vochomůrky jako Pozvánku do knihovny.
Byly tu připravené pohádkové knížky, zejména obrázkové, které si prohlížely a podle obrázků i povídaly pohádky. Zaujaly je také knížky se zvířátky a časopisy.

9. března 2014:
Dnes opět dorazila skupinka 13 předškolních dětí z mateřské školy na návštěvu knihovny. Donesly 15 velkých výkresů na motivy pohádek.
Kresby byly velice povedené a v naší pohádkové knihovně z nich uděláme výstavku. Všechny děti dostanou za odměnu při příští návštěvě malý dáreček.
Dnes si odnesly obrázek k vymalování a do svého deníčku jim přibylo další razítko z knihovny.

26. května 2014
Předškoláci z mateřské školky navštívili dnes knihovnu v počtu 15 dětí. Donesli si své sešity s výkresy a přibilo jim další návštěvní razítko – již poslední.
V září z nich již budou školáci.
Prohlíželi si své oblíbené časopisy a knížky a pak si poslechli pohádku o víle Amálce, kterou jim přečetla paní knihovnice. S napětím poslouchali až do konce a popovídali si o pohádkách z našich Večerníčků, které pro ně napsal spisovatel Václav Čtvrtek.
Odcházeli s dárečkem – dostali čokoládové penízky a do deníčků k luštění hlavolam LABYRINT.

11. června 2014 - Vyhodnocení „Pohádkové knihovny“.
Ve středu 11. června 2014 v 9,00 hodin navštívila knihovnice paní Jaroslava Zenkerová třídu předškoláků - „Myšek“ v Mateřské škole v Liběšicích. Celkem 21 dětí navštěvovalo místní knihovnu od ledna do května letošního roku a prohlížely si knížky, časopisy, povídaly si o svých oblíbených pohádkách, kreslily obrázky a přinesly ukázat své oblíbené hračky.
„Myšky“ měly své sešity, kam si kreslily obrázky a z knihovny si vždy něco odnesly: obrázky zvířátek a pohádkových postaviček, bonbonky nebo čokoládové penízky nebo jiné maličkosti. Pokaždé dostaly razítko do svého návštěvního listu a naposledy přišly v květnu.
Za jejich aktivitu předala paní knihovnice všem dětem diplomy a čokoládové medaile a čtyřem nejaktivnějším ještě velké puzzle oblíbeného krtečka.
Závěrem děti dostaly ovocný dort, z kterého měly velkou radost a rovnou se do něho pustily.
Fotografie zde...FOTOGRAFIE - NOC S ANDRSENEM


Více fotografií zde...


NOC S ANDRSENEM

MÍSTNÍ KNIHOVNA LIBĚŠICE
pořádá
NOC S ANDRSENEM
v pátek 4. dubna 2014 od 18,00 hodin
v prostorách místní knihovny.


Pro děti je připravena noc s pohádkovým čtením a povídáním, hry, soutěže a další překvapení.
Přihlášky a informace jsou k vyzvednutí v knihovně. Termín odevzdání přihlášek je do 28. března 2014


BŘEZEN „Měsíc čtenářů“

Co vás čeká v naší knihovně:
• hodně krásných knížek a časopisů
• výroba pohádkového obrazu
• povídání o knížkách
• Večerníčkovy pohádky
• pohádkové písničky
• malování pohádkových postaviček
• hledání zatoulaných obrázků
• soutěž: „Každý měsíc jedna kniha“

Můžeš si odnést i knížky z našeho knižního bazaru.Knihovna v roce 2013

„Vánoční překvapení s pohádkou“

V měsíci listopadu 2013 vyhlásila místní knihovna Liběšice soutěž pro děti „Vánoční překvapení s pohádkou, kdy měly děti vymyslet nebo namalovat pohádku pod stromeček pro maminku.
Obdrželi jsme pohádku „Hlemýžď slimákem“ od kolektivu dětí 5.třídy, která byla i ilustrovaná a od Elišky Černé „Pohádku pro maminku“.

Z mateřské školy namalovaly obrázky pro maminky tyto děti:
J. Čermáková, 5 let - „Procházka v Trnobranech“
M. Efler, 5 let - „O mamince a tatínkovi“
N. Šerberová, 5,5 let - „Kouzelná školka“
G. Bláhová, 7 let - „Hrad u Gábinky“

Všem dětem děkujeme za jejich pohádky a obrázky a připravujeme pro ně v letošním roce další soutěže.

FOTOGRAFIE ZDE...

V roce 2013 byla činnost knihovny v Liběšicích zaměřena nejen na půjčování knih, ale proběhlo zde i několik akcí.
Občané mohou knihovnu jen navštívit a seznámit se zde s tím co je zajímá, knihy nebo časopisy si prohlédnout a nemusí se je půjčovat domů.

Naše knihovna má nyní přes čtyři tisíce knih jak naučných tak beletrii pro děti i pro dospělé.
V roce 2013 si půjčilo knížky celkem 50 čtenářů, z toho 25 dětí do 15 let. Celkem navštívilo knihovnu 523 návštěvníků a z toho 362 z nich mělo zájem o Internet.

Skupiny dětí ze základní školy a mateřské školy se přišly podívat do knihovny několikrát a zajímaly se o obrázkové a pohádkové knížky, ale i knížky pro rodiče a prarodiče. Zájem byl i o různé encyklopedie, sportovní a kuchařské knížky.

Celkem bylo v loňském roce půjčeno 973 knih:
88 knih naučné literatury a 569 knih z beletrie pro dospělé a u dětí to bylo 71 knih naučné literatury a 245 knih z beletrie.

Kromě půjčování knih je každoročně pořádána i řada akcí, např. akce „Březen – měsíc knihy“, „Nejpilnější čtenář roku“, soutěž „Vánoční překvapení s pohádkou“, kdy děti malovaly obrázky nebo psaly pohádky pod stromeček pro maminky.

Do roku 2014 připravujeme opět různé akce a soutěže a budeme se těšit na všechny, kteří do knihovny přijdou.


„Vánoční překvapení s pohádkou“ - vymysli pohádku pro maminku pod vánoční stromeček.

V měsíci listopadu 2013 vyhlásila místní knihovna Liběšice soutěž pro děti „Vánoční překvapení s pohádkou, kdy měly děti vymyslet nebo namalovat pohádku pod stromeček pro maminku.
Obdrželi jsme pohádku „Hlemýžď slimákem“ od kolektivu dětí 5.třídy, která byla i ilustrovaná a od Elišky Černé „Pohádku pro maminku“.
Z mateřské školy namalovaly obrázky pro maminky tyto děti:
J. Čermáková, 5 let - „Procházka v Trnobranech“
M. Efler, 5 let - „O mamince a tatínkovi“
N. Šerberová, 5,5 let - „Kouzelná školka“
G. Bláhová, 7 let - „Hrad u Gábinky“

Všem dětem děkujeme za jejich pohádky a obrázky a připravujeme pro ně odměny, které obdrží na vyhodnocení v měsíci lednu 2014.Knihovna v roce 2012
Místní knihovna se snaží dostat do podvědomí malých i dospělých a využívá k tomu různých činností a forem.
Informace o své činnosti a pořádaných akcích knihovna nabízí na vývěskách v obci i na webových stránkách.
Kromě stěžejní náplně - půjčování knížek, se zde pořádají i různé akce: např. v měsíci březnu – „ Měsíci knihy“ - kdy se knihovnice zaměřila na děti a spolupracovala se Základní školou a Mateřskou školou, připravila spolu s učitelkami pro děti návštěvy s povídáním o knihovně a o knížkách, se soutěžemi a hrami o pohádkách a pohádkových písničkách. Děti malovaly, vyráběly pohádkové postavičky, psaly pohádky a za svou snahu byly odměněny dárečky.
Po prázdninách obdrželo prvních 7 malých čtenářů malou hračku – pokladničku. V měsíci říjnu byla vyhlášena soutěž „Naše nová pohádka“, kdy si děti vymýšlely svou pohádku. Vyhodnocení bylo před vánocemi.
Celoroční soutěž knihovny „O nejlepšího čtenáře roku 2012“ bude vyhodnocena v únoru 2013.
Velmi oblíben je v knihovně Internet. Řada dětí pro tuto svou zálibu navštěvuje knihovnu velice často a kromě her na počítačích je zajímají i časopisy a knížky, které tu mají k dispozici.

A malá statistika:
V roce 2012 bylo půjčeno celkem 1.050 knih:
z toho 671 knih si půjčili dospělí a 379 děti.
Celkem bylo za uplynulý rok v knihovně 1.326 návštěv.
A to nejen pro půjčení knih, ale i 224 návštěvníků různých kulturních akcí pořádaných knihovnou.
Do knihovního fondu nám přibylo celkem 184 nových nebo darovaných knih.
Během roku se zaregistrovalo 23 nových čtenářů a z toho bylo 20 do 15 let.

Věřím, že čtenáři i ostatní návštěvníci se budou do naší knihovny stále rádi vracet.
Jaroslava Zenkerová
knihovnice


Vyhodnocení akce „Chceš vymýšlet pohádku?“
Informace + fotografie zde...


Vítáme malé čtenáře!
Pohádková knihovna
Výměnné soubory z LitoměřicBřezen – měsíc knihy
Měsíc březen je spojen s knihou již dlouho. Proto chceme pozvat do naší knihovny nejen naše stálé čtenáře, ale i ostatní občany, aby se seznámili s tím, co zde máme a co by je mohlo zajímat jak z beletrie, tak z oblasti naučné literatury.
Máme zde mnoho knih nejen pro zpestření dlouhé chvíle a vytvoření příjemných okamžiků, ale i pro poučení a rozšíření znalostí a zájmů.
Knihovna je otevřena každý den stejně jako obecní úřad a novinkou je umístění on-line katalogu naší knihovny na stránkách obce.
V březnu vyhlašujeme řadu akcí pro děti ve spolupráci s Mateřskou a Základní školou. Kromě výroby pohádkových postaviček, návštěv knihovny a povídání o pohádkách chceme uspořádat i řadu dalších poutavých akcí.
V tomto měsíci vyhlašujeme soutěž „O nejlepšího čtenáře roku 2012“, které se mohou zúčastnit zájemci ze všech věkových kategorií.
Zveme naše občany k návštěvě knihovny, třeba jen k nahlédnutí a třeba i zjištění, že by je zde mohlo i něco zajímat.


       


1.třída v knihovně
2.třída v knihovně
3.třída v knihovně
 
4.třída v knihovně
MŠ v knihovně
 

Obecní knihovna je zapojena do projektu Veřejný internet. Tento projekt je společným projektem Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


ON-LINE katalog knihovny Liběšice

libesice.knihovna.infoPravidla pro internet

Internet je pro veřejnost poskytován zdarma.
Otevřeno je ve stejnou dobu jako v knihovně.
Každý návštěvník se musí ohlásit před použitím počítačů některému z pracovníků OÚ Liběšice.
Pro potřeby statistických informací návštěvnosti knihovny se každý zapíše do šešitu.
Je zakázáno navštěvovat stránky s nelegálním obsahem, či stahovat nebezpečná data.
V případě poruchy na zařízení nahlaste stav zaměstnancům OÚ


Počet návštěvníků: počítadlo | Vaše IP adresa je: 54.159.51.118