Aktuality obce Liběšice

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

ZCZC 323 WOCZ51 RPUL 311359

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**
z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU


Vydáno: pondělí 31.08.2015, 15:59 LSEČ (13:59 UTC) Pro území: Ústecký kraj

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací troposférickeho OZONU.


Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Čtěte více »

UZAVŘENÍ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Ordinace  praktického  lékaře  v  Liběšicích  bude  uzavřena  v  době  od  3. do  16. srpna  2015 z  důvodu  čerpání  dovolené.

Čtěte více »

Další zvon pro liběšický kostel

V pondělí 13. července od 18,00 hodin se koná v liběšickém kostele mimořádná mše svatá, při které P. Roman Depa provede znovupožehnání dalšího zvonu, který se pro náš kostel podařilo získat.
Mše svatá bude obětována za celou farnost Liběšice, za obec, za její občany.
Srdečně Vás zveme na tuto naši slavnost.

Čtěte více »

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU

U P O Z O R N Ě N Í

 

UPOZORŇUJEME  OBČANY,  ŽE  ÚHRADA  MÍSTNÍHO  POPLATKU  ZA  LIKVIDACI  KOMUNÁLNÍHO  ODPADU  NA  2. POLOLETÍ  ROKU  2015  MUSÍ  BÝT  UHRAZENA  DO  30.  ČERVNA  2015  PODLE  OBECNĚ  ZÁVAZNÉ  VYHLÁŠKY.

PO  TOMTO  TERMÍNU  NEBUDOU  JIŽ  POSKYTOVÁNY  ÚLEVY  PODLE  POČTU  ČLENŮ   V  DOMÁCNOSTI  S  TRVALÝM  POBYTEM,  ALE  NAOPAK  SE   POPLATEK  MŮŽE  NAVÝŠIT  AŽ  NA  TROJNÁSOBEK.

 

UPOZORŇUJEME  TAKÉ  NA  UHRAZENÍ  POPLATKU  ZA  PSY.

Čtěte více »

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Upozorňujeme občany, že ve  čtvrtek 11.června 2015 bude bude uzavřen obecní úřad z důvodu školení pracovníků.

Čtěte více »

« | 1 2 3 4 5 6 737 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo