Aktuality obce Liběšice

Noc s Andersenem v Liběšicích

Letos poprvé se zapojila liběšická knihovna do celostátní akce knihoven „Noc s Andersenem“.

 

V naší knihovně se sešlo v pátek navečer 11 dětí, pro které byl připraven bohatý program.

Čtěte více »

O zajímavých akcích liběšické školy

Na webových stránkách liběšické školy www. zs.libesice.cz  se dozvíte spoustu zajímavostí o dění na naší mateřské a základní škole, o úspěších našich žáků a učitelů.
Stojí za to se na tyto stránky podívat!

Čtěte více »

Nové veřejné osvětlení k nádraží a k panelovým domům

Obec Liběšice provádí výměnu starého osvětlení k nádraží a k panelovým domům. Plynaři při této příležitosti vytyčovali trasu plynovodu - vysvětlení pro ty, kteří diskutují o tom, co se děje kolem panelových domů.
A opět: pokud Vám není něco jasné, chcete něco vysvětlit - přijďte na obecní úřad a my vám vše rádi a ochotně vysvětlíme.

Čtěte více »

Budování nového veřejného osvětlení v Liběšicích

V loňském roce byla realizována ve střední a horní části Liběšic pokládka vedení elektrické energie do země. Společně s touto akcí firmy ČEZ ukládala obec Liběšice do země kabel pro veřejné osvětlení. Nyní díky příznivému počasí firma ELSTAV pokračuje v budování nového světlení - staví se nové stožáry a dochází k přepojování osvětlení ze starých stožárů. To se samozřejmě neobejde bez krátkodobého vypnutí osvětlení v jednotlivých částech obce.Žádáme Vás o pochopení a vstřícnost, za odměnu budete mít nové veřejné osvětlení.

Čtěte více »

Návštěva z kraje v Domově na zámku v Liběšicích

V pátek 14.března navštívil Domov na zámku radní ústeckého kraje p. Klika spolu s vedoucí odboru sociálních věcí pí. Lafkovou a stavebním technikem, aby se seznámili se stavebně technickým stavem budovy. Radní Martin Klika prosazuje uzavření liběšického ústavu. T.eď poprvé jej navštívil.

Čtěte více »

« | 1 2 3 4 5 6 728 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo